TEHTYJÄ 
ESIMERKKEJÄ
Esimerkkejä ratkaisuista:

 • Osakeantien merkintätoimeksiantojen tallennus
  Erään pankin asiakkailleen lähettämien palautettujen skannattujen osakeantia koskevien toimeksiantolomakkeiden tietojen tarkistus ja tallennus. Skannatulta lomakkeelta luettiin DataMatrix - viivakoodi joka sisälsi asiakkaan perustiedot, lisäksi luettiin (OCR) lomakkeelta tieto siitä osallistuuko asiakas osakeantiin ja mahdolliseen toissijaiseen antiin, ja asiakkaan allekirjoituksen olemassaolo. Tallennetut tiedot muotoiltiin pankin järjestelmälle sopivaan muotoon vietäväksi eräsiirtona pankin käsiteltäväksi.

 • Laitteiden vuokrasopimusten tietojen tallennus
  Kahden eri laitevuokraajan asiakkaidensa kanssa tekemien lyhytaikaisten laitevuokrasopimusten tietojen tallennukseen tehty ratkaisu. Skannatuista sopimuksista tallennettiin y-tunnus, sopimusnumero (joiden tarkiste laskettiin) ja vuokraajan nimi. Tiedot luettiin automatisoidusti (OCR), tai annettiin käsin syöttämällä jos kuva oli riittävän huono.

 • Lääketieteellisten laitteiden raporttien tietojen tallennus
  Eräiden lääketieteellisten laitteden tuottamien PDF - muotoisten raporttien tietojen tallennus suoraan PDF - tiedostoista csv - muotoon vietäväksi potilastietojärjestelmään. Ratkaisussa luettiin ohjelmallisesti laitteiden tuottamien PDF - asiakirjojen tekstikerros ja määritellyn logiikan avulla poimittiin tekstistä halutut tiedot tallennettavaksi määriteltyyn csv - muotoon.

 • Kirkonkirjojen perhelehtien tietojen tallennus
  Skannaus- ja indeksointipalvelujen toimittajalle tehty kolmannen osapuolen ohjelmiston konfigurointi jolla mikrofilmeiltä ja/tai paperilta skannatuista perhelehdistä luettiin nimi ja henkilötunnus käytettäväksi indeksitietona perhelehtien digitaalisessa arkistossa.

 • Laskujen tietojen tallennus
  Perinteinen laskujen tietojen tallennus optisen merkintunnistuksen (OCR) avulla tietojen määriteltyjen koordinaattien avulla, hiirellä maalamalla laskun kuvasta, tai käsin syöttämällä. Laskun pvm, laskun numero, saajan y-tunnus, IBAN ja BIC, pankkiviite, eräpäivä, summa, viesti luettiin. Tarkistuskäyttöliittymässä mahdollisuus valita ennalta annettu toinen saajan IBAN jos sellainen on määritelty, jos maksajan pankki on sama kuin se toinen saajan pankki, ja mahdollisuus valita saaja listalta (jos määritelty) jos automatiikka ei ole löytänyt saajan y-tunnusta laskulta. Tallennetut tiedot muotoillaan Finvoice XML (tai muuhun) muotoon vietäväksi reskontrajärjestelmään tmv.

 • Kirjanpidon tositteiden järjestäminen tiliotteen mukaiseen järjestykseen, tarvittaessa tiliotteen muuttaminen konekieliseen tai csv muotoon
  Erityisesti tilitoimistoille tarkoitettu kaksiosainen kokonaisuus jolla tarvittaessa PDF - muotoon tallennetusta tositteesta tallennetaan jokin yksilöivä tieto (yleensä pankkiviite) ja järjestetään tositteet tiliotteen mukaiseen järjestykseen vietäväksi kirjanpitoon oikeassa järjestyksessä. Jos tiliote on saatavilla vain paperilla voidaan siitä skannattuna muodostaa konekielinen/csv - muotoinen tiliote ja sen jälkeen käyttää sitä pohjana tositteiden järjestämiseen.

YourKnowledge Oy
Jannunkuja 2 / 28
21250 Masku
Y-tunnus 2264714-7
infoourknowledge.fi

Sivustolla kävijöiden ip - osoite ja käyntihetki tallennetaan tilastointia varten, tietoja ei luovuteta edelleen. Evästeitä ei käytetä.
© YourKnowledge Oy 2009 - 2024 Last: 2024-06-12